01786-330011, 01786-330022
01555-500600, 01555-200100

Sort By
1592635400-h-250-j0bm1uxjxbvgf6uvnpmf.jpg

Lomba Begun- Black (Long Brinjals)

Quantity: 500gm

৳ 40 ৳ 50

1592635324-h-250-t97rwr17ehjjbqz52tlo.jpg

Garlic Premium Big (Rosun)

Quantity: 130

৳ 0 ৳ 110

1592635059-h-250-n5rqsuetpmmuydeqsgrm.jpg

Sweet Pumpkin slice ( Misti kumra fali)

Quantity: 1kg

৳ 40 ৳ 50

1592634606-h-250-wj48mjhy8ppau5lenbrm.jpg

Raw Jackfruits (Kacha Kathal)

Quantity: 5kg

৳ 300 ৳ 400

1592634547-h-250-p0mggdxibgishaesjnz9.jpg

Bean sprouts (Shimer Bichi)

Quantity: 1kg

৳ 200 ৳ 220

1590316161-h-250-LADIES-FINGER-(ঢেড়স) (1).png

Ladies Finger (Dheros)

Quantity: 500gm

৳ 45 ৳ 50

1590315901-h-250-DESHI-BITTER-GOURD-(দেশি-করল্লা).png

Bitter Gourd (Korolla)

Quantity: 500gm

৳ 40 ৳ 50

1590314885-h-250-RED-SPINACH-(লাল-শাঁক).png

Red Spinach (Lal Shak)

Quantity: 1 bundle

৳ 10 ৳ 15

1590314611-h-250-SWEET-PUMPKIN-(মিষ্টি-কুমড়া).png

Sweet Pumpkin (Mishti Kumra)

Quantity: 1kg

৳ 40 ৳ 50

1590314145-h-250-0000323_capsicum-_550.jpeg

Green Capsicum - 250gm

Quantity: 250gm

৳ 110 ৳ 120

Wait - Your Cart Updating...